Menu

Mudrochova 908/1,2,3

Rok realizácie
Lokalita
Popis realizácie
-zateplenie obvodového plášťa
-zateplenie sokla
-zateplenie zadných vstupov
-zateplenie atiky
-opravalodžií
-oprava okapového chodníka
-bleskozvod
-obnova vonkajšieho schodiska