Menu

Pribinova 18/7,9

Rok realizácie
Lokalita
Popis realizácie
-zateplenie obvodového plášťa
-obnova spoločných priestorov v dome
-obnova strechy
-odstránenie systémovej poruchy bytového domu
-výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome