O spoločnosti PMGSTAV SK, s.r.o.

Najlepšie obnovený bytový dom roka 2016
Naša spoločnosť Vám ponúka hlavne revitalizáciu
panelových a murovaných bytových domov
 • rekonštrukcie stavebných objektov
 • realizácia všetkých druhov vonkajších a vnútorných omietok
 • realizácia nových a starých strešných plášťov spolu so zateplením
 • náterové práce strešnej krytiny, oceľových konštrukcií, betónových podkladov a obvodového plášťa
 • dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií
 • dodávka a montáž keramických obkladových prvkov a podlahových krytín
 • motáž klimatizačných jednotiek, vzduchotechnických zariadení
 • montáž sadrokartónových systémov
 • demolačné a búracie práce
 • oplotenia
 • zateplenie murovaných rodinných domov
V rámci komplexnej revitalizácie panelových a murovaných bytových domov zaisťujeme:
 • projektové práce, vypracovanie podkladov pre stavebné povolenie
 • statické posúdenie jednotlivých objektov
 • opravy a sanácie chýb súvisiacich so statikou objektov
 • dodávka stavebného lešenia
 • zateplenie obvodového plášťa
 • rekonštrukcie a opravy plochých striech
 • rekonštrukcie balkónov a ich oštrenie reprofilačnými hmotami
 • zámočnícke práce, pozinkované zábradlia vrátane výplní a kotvenia, ocelové prístrešky
 • presklenia balkónov a lódžií
 • výmeny okien a dverí (PVC, AL)
 • výťahy a kamerové systémy
 • kompletné elekotromontáže, bleskozvody a revízne správy
 • dodávka a montáž nových rozvodov ústredného vykurovania a vody, tlakové potrubia
 • úprava chodníkov, zatrávnenie
Najlepší obnovený dom 2016 - 2. miesto
Na naše náklady Vám zabezpečíme termovízne zameranie Vášho bytového domu.
Všetky naše stavby sú monitorované kamerovým systémom.
Dodávka a montáž závesných balkónov ul. M. Nešpora 1426, Holíč

Zatepľovanie domov je moderný trend alebo efektívne zníženie nákladov na vykurovanie pri súčasnom zvýšení komfortu a ekológie bývania. Výhody zatepľovania ukazujú jednoznačne v prospech majiteľa domu. Zatepliť dom prináša majiteľovi výhody a zároveň dáva možnosť rozhodnúť sa pre spôsob zateplenia ktorý mu vyhovuje výškou nákladov, výberom materiálu pre zateplenie a technológie prác s ohľadom na druh stavby a situovanie domu. Dôležité je využitie komplexnej poradenskej služby spojenej so zatepľovaním domov a je novým začiatkom ekonomickejšieho bývania.

Zateplenie domu zvýši jeho hodnotu, zlepši fyzický stav domu, predĺži životnosť, zlepši komfort a ekológiu bývania, zníži prevádzkové náklady, zlepši estetický vzhľad domu a zníži hlučnosť domu, stlmi prenikanie zvukov z ulice a zlepší pocit tepelnej pohody bývania. Rozhodnutím sa pre zateplenie sa dá ušetriť až 40% i viac nákladov na vykurovanie. Koľko ušetríte záleží len od toho koľko častí domu zateplíte, obvodové múry, podlaha, strop, podkrovie, strecha, okná, dvere a pre aký materiál pre zatepľovanie sa rozhodnete. Terajšie technológie a rôznosť zatepľovacích materiálov umožňujú vybrať si práve to najvhodnejšie čo dom potrebuje vzhľadom na to v akom prostredí sa nachádza, aký druh prác treba vykonať, čo zatepliť (či sa jedná o zateplenie nového alebo staršieho domu, zateplenie po rekonštrukcii alebo prístavba podľa predstáv a požiadaviek zákazníka). Najpoužívanejšími vhodnými materiálmi sú polystyrény EPS, XPS, fasádne minerálne vlny - nobasil a fúkané tepelné izolácie.

Základnou vlastnosťou týchto tepelnoizolačných materiálov je to že majú veľmi malú schopnosť vodiť teplo, schopnosť charakterizuje súčiniteľ tepelnej vodivosti - čím je menší tým lepšie tepelno-izolačné vlastnosti materiál má. U menovaných zatepľovacích materiálov sa súčiniteľ tepelnej vodivosti líši veľmi málo a voľba je závislá od materiálu samotnej stavby, prostredia v ktorom sa nachádza. Finančná náročnosť zateplenia pri rôznej hrúbke materiálu sa líši minimálne. Na kvalitné a funkčné zateplenie domu je vhodné využiť komplexnú poradenskú službu s výpočtami hrúbky zateplenia a porovnaním cien podľa druhov materiálov a výkonom samotných prác.

Najobľúbenejším tepelnoizolačným materiálom je polystyrén, je ľahký a veľmi dobre manipulovateľný. K dispozícii je viac druhov polystyrénov napr. penový, šedý, extrudovaný, penový polyuretán a penové sklo. Jednotlivé polystyrénové materiály majú odlišné vlastnosti a to hlavne v nasiakavosti vlhkosti, mechanické vlastnosti na namáhanie, pevnosť, odolnosť tlaku, tepelnú odolnosť a tvrdosť. Najnižšiu tepelnú vodivosť má šedý polystyrén a penový polyuretán, ktorá sa však od ostatných líši len minimálne. Hlavným kritériom výberu je vek domu, materiál múrov, vlhkosť múrov, pôsobenie slnečného tepla a prostredie prípadne lokalita.

Ďalšou kategóriou materiálov pre zatepľovanie sú fasádne minerálne vlny (nobasil), sklená vata a minerálna vlna. Rozdiel je len v surovinách z ktorých sú vyrobené. Tieto moderné izolačné materiály a izolačné vlny sú vhodné na zatepľovanie fasád, striech a obvodov okien a taktiež všade tam kde je potrebný nehorľavý materiál. Minerálne vlny nie sú veľmi vhodné na zatepľovanie vlhkých múrov, majú veľkú paropriepustnosť a vysokú nasiakavosť. Kladnou vlastnosťou nimi zateplenej fasády domu je malá rozťažnosť izolantu čo zabezpečuje nepopraskanie fasády a pomerne veľká paropriepustnosť zabezpečuje, že dom môže takzvane voľne dýchať.

Významným tepelne izolačným materiálom sa v poslednom čase stali fúkané tepelné izolácie. Materiál s vysokými izolačnými vlastnosťami sa stlačeným vzduchom fúka na izolované miesta, tým že zväčší svoj objem zabezpečuje preniknutie i do ťažko prístupných miest a špár (pri izolácii striech a podkroví). Tepelne izolačná vrstva tak súvisle vyplní izolovaný priestor a vytvorí jednoliatu izoláciu okolo strešných krovov, závesných konštrukcii a elektrických a iných rozvodov. Fúkané materiály pre takúto formu zateplenia domu majú podobné koeficienty tepelnej vodivosti ako polystyrény a nobasily. Vyrába sa viac druhov s odlišnými vlastnosťami napr. hmotnosť izolácie, odolnosť voči vlhkosti, ohňovzdornosť paropriepustnosť. Výhodou aplikácie fúkanej izolácie domu je celistvosť bez špár, malá časová náročnosť zateplenia, práce pri zateplení celého domu trvajú len niekoľko hodín, nevzniká žiaden odpad, nie sú potrebné lešenárske konštrukcie a môžu byť vykonané i pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (dážď, sneh). Na zateplenie stien domov je možné použiť i drevovláknité dosky vyrobené z vlákien mäkkého dreva a vysoko kvalitných zložiek odpudzujúcich vodu, toto zateplenie sa používa na plochách ktoré musia byť odvetrané.

Zateplenie domu je rozhodnutie ktoré vždy prinesie len klady a výhody. S ohľadom na rôznorodosť používaných stavebných materiálov a umiestnenie domu, správny výber materiálu technologicky najvhodnejšieho, hrúbka a technológia prác je dôležité konzultovať s odborníkmi a na základe ich odporúčaní a cenových kalkulácii sa rozhodnúť pre variant, ktorý zodpovedá vašim predstavám a výške plánovanej investície. Je možné stretnúť sa s názorom, že zateplený dom má väčšiu pravdepodobnosť pre vznik plesní. Rôzne povery a predsudky o tvorbe plesní s tým spojených sú už dávno prekonané a je dokázané že zateplenie nie je príčinou ich tvorby.
Múry nezatepleného domu nemajú vlastnosť odvádzať vlhkosť z domu tak ako ju neprepúšťajú zvonku dnu. To isté platí i u zatepleného domu, zateplenie nemá žiaden vplyv na odvádzanie vlhkosti. Problém vlhkosti a plesní je spôsobený nesprávnym alebo nedostatočným vetraním. Okná po výmene prepúšťajú vzduch 10 krát menej ako staré. Je normálne že pri využívaní obytných priestorov na bývanie v dome vzniká para, na jej odvádzanie je nutné efektívne vetranie alebo využívanie mikro-ventilácie ktorú umožňuje väčšina vyrábaných a používaných okien.
Návratnosť investície na zateplenie domu je pomerne krátka a má celkom slušný finančný efekt na šetrenie nákladov pri vykurovaní domu.