Menu

Financovanie

Neviete si rady s financovaním vášho investičného zámeru? Naša spoločnosť vám ochotne poradí aj v otázkach finančného krytia obnovy bytového domu, či už formou súkromných alebo verejných zdrojov financovania. Máme nielen prehľad o tom, aké podmienky treba splniť na získanie žiadosti, ale pomôžeme vám zároveň zvoliť optimálny spôsob financovania vzhľadom na možnosti a potreby vášho bytového spoločenstva.

Verejné zdroje financovania

V súčasnosti ponúka výhodné podmienky najmä Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) s možnosťou zvýhodneného financovania revitalizácie na 20 rokov s úrokovou sadzbou od 0 do 2 %. Tu sa – či už ako hlavný dodávateľ alebo koordinátor projektu – v rámci podávania žiadostí môžeme pochváliť takmer 100 % úspešnosťou. V súčinnosti so správcom pripravujeme celú dokladovú časť žiadosti a snažíme sa predísť všetkým problémom či chybám, ktoré by mohli zabrániť schváleniu žiadosti na ŠFRB.

Môžete však využiť aj štátne dotácie na odstraňovanie vybraných systémových porúch, ktoré na rok 2017 poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Príspevok sa v tomto prípade poskytuje až do výšky 70 % oprávnených nákladov.

Komerčné úvery

Hoci štátna podpora otvára podstatne výhodnejšie podmienky financovania než komerčné pôžičky, pomôžeme vám aj v prípade, že dotácie od štátu nezískate. Spolupracujeme so všetkými bankovými inštitúciami i stavebnými sporiteľňami na našom trhu, vďaka čomu sa nemusíte svojpomocne predierať zložitou spleťou ponúk s rôznymi úrokovými sadzbami a najmä nákladmi, ktoré sa spájajú s poskytnutím hypotéky či stavebného sporenia.

Komerčné banky sú výhodnou voľbou, ak potrebujete úver získať v krátkom čase, prípadne, ak potrebujete existujúcu pôžičku refinancovať výhodnejšou alebo predčasne splatiť. Stavebné sporenie prináša garantovaný úrok po celú dobu splácania, no oplatí sa najmä vtedy, ak už máte v stavebnej sporiteľni nasporenú určitú čiastku. Minimálna doba sporenia je 24 mesiacov. V opačnom prípade je riešením takzvaný stavebný medziúver, ktorý vám síce poskytnú aj bez predchádzajúceho sporenia, no je podstatne drahší a splácate v rámci neho iba úroky, samotná istina zostáva nezmenená.