Menu

Financovanie

Neviete si rady s financovaním vášho investičného zámeru? Naša spoločnosť vám ochotne poradí aj v otázkach finančného krytia obnovy bytového domu, či už formou súkromných alebo verejných zdrojov financovania. Máme nielen prehľad o tom, aké podmienky treba splniť na získanie žiadosti, ale pomôžeme v ám zároveň zvoliť optimálny spôsob financovania vzhľadom na možnosti a potreby vášho bytového spoločenstva.

Verejné zdroje financovania

V súčasnosti ponúka výhodné podmienky najmä Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) s možnosťou zvýhodneného financovania revitalizácie na 20 rokov ( v niektorých prípadoch na 25 rokov) s úrokovou sadzbou od 0 do 2 %. Tu sa – či už ako hlavný dodávateľ alebo koordinátor projektu – v rámci podávania žiadostí môžeme pochváliť 100 % úspešnosťou. V súčinnosti so správcom pripravujeme celú dokladovú časť žiadosti a snažíme sa predísť všetkým problémom či chybám, ktoré by mohli zabrániť schváleniu žiadosti na ŠFRB.

Môžete však využiť aj štátne dotácie na odstraňovanie vybraných systémových porúch, ktoré poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Komerčné úvery

Hoci štátna podpora otvára podstatne výhodnejšie podmienky financovania než komerčné pôžičky, pomôžeme vám aj v prípade, že dotácie od štátu nezískate. Spolupracujeme so všetkými bankovými inštitúciami i stavebnými sporiteľňami na našom trhu, vďaka čomu sa nemusíte svojpomocne predierať zložitou spleťou ponúk s rôznymi úrokovými sadzbami a najmä nákladmi, ktoré sa spájajú s poskytnutím hypotéky či stavebného sporenia.

Komerčné banky sú výhodnou voľbou, ak potrebujete úver získať v krátkom čase, prípadne, ak potrebujete existujúcu pôžičku refinancovať výhodnejšou alebo predčasne splatiť. Stavebné sporenie prináša garantovaný úrok po celú dobu splácania, no oplatí sa najmä vtedy, ak už máte v stavebnej sporiteľni nasporenú určitú čiastku. V opačnom prípade je riešením takzvaný stavebný medziúver, ktorý vám síce poskytnú aj bez predchádzajúceho sporenia, no je podstatne drahší a splácate v rámci neho iba úroky, samotná istina zostáva nezmenená.