Menu

Kto sme

Komplexná revitalizácia panelových a murovaných bytových domov

Spájame energetickú úsporu s ekológiou, bezpečnosťou, pohodlím a novou estetickou hodnotou vášho bývania.

Obnova budov patrí medzi dôležité výzvy slovenského stavebníctva a my máme výzvy veľmi radi. Je skvelé podieľať sa na vylepšovaní prostredia, v ktorom trávite väčšinu svojho času a v ktorom prežívate kľúčové okamihy svojho života. Cítime obrovskú satisfakciu, keď degradovaný bytový dom naším pričinením získa novú tvár a prinesie svojim obyvateľom novú kvalitu bývania.

Vďaka nadšeniu, profesionalite a ochote načúvať klientom sa nám v priebehu dvoch dekád podarilo úspešne revitalizovať takmer 200 objektov.

Nepodceňujte význam komplexnej obnovy

Predstavte si, že ochoriete, no vy len zaženiete príznaky nemoci. Prípadne ju nedoliečite úplne, a napriek tomu odchádzate do práce. Určite je jasné, že po čase ochoriete znova, no tentoraz sa problémy prejavia vypuklejšie, vaše telo prestane normálne fungovať a vy sa ocitnete bez štipky energie v posteli. Nehovoriac o tom, že znova utratíte peniaze na ďalšiu liečbu.

Podobne si môžete predstaviť aj obnovu bytového domu. Ak nevenujete pozornosť detailnej diagnostike a nepristúpite ku komplexnej „liečbe“ systémových porúch čo najskôr, prípadne zakryjete len vonkajšie nedostatky, budete musieť neskôr aj tak investovať do ďalšej obnovy, opätovne organizovať výberové konanie na dodávateľa, riešiť citlivý zásah do jestvujúcich obnovených prvkov a strpieť ďalšie stavebné práce.

Čím dlhšie ponecháte systémové a ďalšie poruchy stavby nepovšimnuté, tým väčšie riziko z hľadiska bezpečnosti a kvality bývania budú predstavovať a tým radikálnejší zásah si neskôr vyžiadajú. V konečnom dôsledku vás bude čiastková obnova stáť oveľa viac času, osobného komfortu aj prostriedkov.

Komplexnou obnovou bytového domu môžete iba získať

Revitalizáciou bytového domu sa bývanie v ňom stáva komfortnejším, ekologickejším a predovšetkým menej nákladným. V zime vám už z bytov nebude unikať teplo, vďaka čomu vám výrazne klesnú náklady na vykurovanie. Navyše, zateplením obvodového plášťa možno predísť premŕzaniu konštrukcie v zime a, naopak, jej prehrievaniu počas letných dní, takže obyvatelia si môžu v každom ročnom období vychutnávať príjemnú mikroklímu v interiéri. Zároveň zabránite vzniku tepelných mostov a tvorbe rosného bodu, následnej vysokej vlhkosti v bytoch, a teda aj tvorbe nebezpečných plesní.

Obnovou bytového domu môžete dosiahnuť úsporu až 40 percent.

Komplexná obnova však zahŕňa aj ďalšie kroky, ktoré súvisia so zvyšovaním kvality bývania, bezpečnosťou a celkovou modernizáciou domu. K znižovaniu výdajov za energie môžu prispieť aj nové výťahy s úplne iným spôsobom ovládania a úsporným motorom. Započítava sa sem aj výmena a odhlučnenie vnútorných rozvodov, kanalizácie, vzduchotechniky, zabezpečenie novej bleskozvodovej sústavy, výmena okien a rekonštrukcia balkónov či zavedenie nového komunikačného systému a domových schránok.

Čím skôr začnete, tým skôr môžete rátať s návratnosťou vašich finančných prostriedkov.

V čom spočíva naša profesionalita

Odborná spôsobilosť

Spoločnosť PMGSTAV SK, s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 3 v nadväznosti na § 133 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v SR. Spĺňa tiež podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Technická spôsobilosť

Ako dodávateľ spĺňame požiadavky na technickú spôsobilosť pre realizáciu verejných zákaziek na stavebné práce podľa § 28 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v SR.

Predpoklady na technické, akostné, estetické a funkčné vykonanie zákazky sú doložené certifikátmi a dokumentáciou uskutočnených stavieb. Vo väčšine zákaziek firma pôsobila ako generálny dodávateľ, ale v niektorých prípadoch aj ako subdodávateľ. Práce na zákazkách boli vykonané zodpovedne, v súlade s PD a požiadavkami investora.

Prehľad základných prevádzkových a technických zariadení, ktoré má firma vždy k dispozícií na vykonanie realizovanej zákazky:

Poistenie stavieb

Spoločnosť PMGSTAV s.r.o. má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu s poistnou sumou 1 100 000 EUR s trvaním na dobu neurčitú, a to v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Viac info v dokumente: