Menu

Komerčné úvery

Bankové úvery

Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými bankami pôsobiacimi na našom trhu.
Komerčné banky a stavebné sporiteľne patria medzi významných a stabilných finančných partnerov na obnovu bytových domov, o čom svedčia aj dlhodobo stabilné a výhodné podmienky. Aj keď je štátna podpora (úver so ŠFRB s možnosťou dosiahnuť 1% úrokom) podstatne výhodnejšia. Doba splácania komerčných úverov je možné rozložiť až na 30 rokov a jej vybavenie je veľmi promptné (cca mesiac).
Banky dávajú možnosť aj splácanie úveru dočasne odložiť. A podľa aktuálne situácie sa vlastníci môžu rozhodnúť pôžičku aj refinancovať výhodnejšou, alebo predčasne splatiť.

Stavebné sporenie

Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými sporiteľňami pôsobiacimi na našom trhu. Zo stavebného sporenia môžu vlastníci bytov čerpať peniaze aj bez predchádzajúceho sporenia. V takom prípade však musia vstúpiť do takzvaného medziúveru, ktorý je drahší ako riadny stavebný úver.
Pri medziúvere sa totiž splácajú iba úroky. Ak chce bytový dom obnovu financovať výhodnejším stavebným úverom, musí najprv istý čas sporiť.

Minimálna doba sporenia na získanie stavebného úveru závisí od zvolenej tarify. Odmenou za trpezlivosť je výhodná úroková sadzba, ktorá je garantovaná počas celej doby splácania pôžičky.