Menu

Komerčné úvery

Bankové úvery

Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými bankami pôsobiacimi na našom trhu.
Aj keď je štátna podpora podstatne výhodnejšia ako komerčné pôžičky, ministerstvo výstavby či Štátny fond rozvoja bývania SR nevyhovejú všetkým. Na poskytovanie podpory totiž štát vyčleňuje len obmedzené zdroje. A nie všetky žiadosti, aj keď oprávnené a podané správne, peniaze na financovanie rekonštrukcie aj naozaj dostanú.

Ak bytový dom potrebuje obnovu rýchlo, môže osloviť komerčné banky. Výhodou takýchto úverov je najmä promptné vybavenie a flexibilita. Takáto pôžička sa dá splácať aj 20 rokov, čím sa vlastníci dostanú na pomerne nízku splátku. Banky dávajú možnosť aj splácanie úveru dočasne odložiť. A podľa aktuálne situácie sa vlastníci môžu rozhodnúť pôžičku aj refinancovať výhodnejšou, alebo predčasne splatiť.

Stavebné sporenie

Naša spoločnosť spolupracuje so všetkými sporiteľňami pôsobiacimi na našom trhu.
Zo stavebného sporenia môžu vlastníci bytov čerpať peniaze aj bez predchádzajúceho sporenia. V takom prípade však musia vstúpiť do takzvaného medziúveru, ktorý je drahší ako riadny stavebný úver. Pri medziúvere sa totiž splácajú iba úroky. Ak chce bytový dom obnovu financovať výhodnejším stavebným úverom, musí najprv istý čas sporiť.

Minimálna doba sporenia na získanie stavebného úveru závisí od zvolenej tarify. Najmenej je to však 24 mesiacov. Odmenou za trpezlivosť je výhodná úroková sadzba od 2,9 % ročne, ktorá je garantovaná počas celej doby splácania pôžičky.