Menu
Komplexná
revitalizácia

bytových domov
a verejných budov
Kompletné licenčné
zatepľovacie systémy TSUS
V rámci komplexnej revitalizácie zaisťujeme
1 Zateplenie
obvodového plášťa
2 Rekonštrukcie a zateplenie
plochých a sedlových striech
3 Výmena otvorových
výplní (okien, dverí)
4 Rekonštrukcie a realizácie
nových balkónov a lodžií
5 Výmena rozvodov ZTI, elektro...
6 Rekonštrukcia a výmena výťahov
Najnovšie videá
Najlepšie obnovený bytový dom roka 2016
Montáž závesných balkónov ul. M. Nešpora 1426, Holíč
Aké možnosti financovania poskytujeme?
viac info o možnostiach financovania
Ako postupujeme pri realizácii?
1
Obhliadka a zhodnotenie existujúceho stavu
2
Vypracovanie energetického auditu a štúdie
3
Zabezpečenie financovania
4
Uzatvorenie zmluvy, začiatok realizácie
5
Odovzdanie
diela