Menu
Komplexná
revitalizácia

bytových domov
a verejných budov
TSUS - Licencie na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech
V rámci komplexnej revitalizácie zaisťujeme
1 Zateplenie
obvodového plášťa
2 Rekonštrukcie a zateplenie
plochých a sedlových striech
3 Výmena otvorových
výplní (okien, dverí)
4 Rekonštrukcie a realizácie
nových balkónov a lodžií
5 Výmena rozvodov ZTI, elektro...
6 Rekonštrukcia a výmena výťahov
Najnovšie videá
Bytový dom Bytča, ul. Thurzová 969
Bytový dom Púchov, ul. Chmelinec 1417
Najlepšie obnovený bytový dom roka 2016
Montáž závesných balkónov ul. M. Nešpora 1426, Holíč
Aké možnosti financovania poskytujeme?
viac info o možnostiach financovania
Ako postupujeme pri realizácii?
1
Obhliadka a zhodnotenie existujúceho stavu
2
Vypracovanie energetického auditu a štúdie
3
Zabezpečenie financovania
4
Uzatvorenie zmluvy, začiatok realizácie
5
Odovzdanie
diela