Menu

Ako postupovať pri realizácii

1

Keď oslovíte našu spoločnosť, navštívime váš bytový dom, aby sme vykonali obhliadku a zhodnotenie existujúceho stavu. Radi sa zúčastníme aj vašej domovej schôdze, aby sme prediskutovali všetky otázky spojené s obnovou bytového domu.

2

Naša poradenská činnosť začína vypracovaním energetického auditu a štúdie o tom, aké technické zásahy a akú výšku investícií bude obnova vyžadovať. Zabezpečíme realizačnú projektovú dokumentáciu a všetky podklady potrebné na vydanie stavebného povolenia.

3

Potrebujete pomôcť s riešením financovania? Vďaka vlastnému a pravidelne aktualizovanému softvéru sa postaráme nielen o vytvorenie podrobného rozpočtu s rozpisom všetkých položiek, ale aj o návrh najvhodnejších foriem finančného krytia vašej investície, či už prostredníctvom dotácií alebo komerčného úveru.

4

Po vypracovaní, pripomienkovaní a uzatvorení zmluvy o dielo nám odovzdáte stavenisko. Počas realizácie vedieme stavebný denník, v ktorom môžete sledovať nielen postupnosť a priebeh prác, ale aj vaše špecifické požiadavky a aktuálny stav využívaných médií, napríklad elektriny a vody.

5

Stavbu odovzdávame ako celok – teda so zoznamom všetkých zabudovaných materiálov, ktoré boli v rámci revitalizácie použité. Po dokončení prác a prevzatí diela začína plynúť záručná doba, ktorú poskytujeme zvyčajne na 72 mesiacov. Klientom sme však k dispozícii aj po kolaudácií a v prípade potreby môžu kontaktovať naše garančné oddelenie.