Menu

História

Hovoria za nás roky skúseností a realizované projekty

Spoločnosť PMGSTAV SK rozhodne nie je na poli komplexnej obnovy budov žiadnym nováčikom. Históriu firmy, jej zásady a prístup ku klientom ozrejmuje jej konateľ, Pavol Mucha.

V podnikateľských vodách „plávame“ už od začiatku 90. rokov, revitalizácii bytových domov a verejných budov sme sa začali venovať v roku 2001, odkedy predstavuje hlavnú náplň našej činnosti. V tej dobe už prebiehala obnova bytového fondu, riešili sa operačné programy na zníženie energetickej náročnosti budov, úsporu energií, vylepšenie akustiky bývania a pohodlia. Táto problematika nás skutočne oslovila. Spočiatku sme primárne riešili len statické poruchy obvodového a strešného plášťa, v priebehu krátkej doby sme však portfólio služieb rozšírili aj o zámočnícku výrobu, riešenie systémových porúch, dodávku a montáž výťahov, obnovu vnútorných rozvodov, vzduchotechniky či kanalizácie.
Dnes naša činnosť zahŕňa celú škálu služieb, ktoré súvisia so znižovaním energetickej náročnosti budov a zvyšovaním užívateľského komfortu ich obyvateľov. Participujeme však aj na nových developerských projektoch.

CONECO - Najlepšie obnovený bytový dom 2016
V roku 2012 ste svoje sily spojili s partnerskou firmou v Čechách. Čo bolo dôvodovom tejto fúzie?

Z hľadiska vývoja a napredovania našej spoločnosti išlo o prirodzený krok, prostredníctvom ktorého sme jednak posilnili vlastnú pozíciu na slovenskom i českom trhu, ale takisto sme obohatili svoje know-how a portfólio realizovaných stavieb, z čoho opäť profitujú najmä naši klienti.

Dve desaťročia skúseností nie sú zanedbateľné. V čom sú vaše hlavné výhody, ktoré môžete ponúknuť vlastníkom bytov?

Prvým benefitom je, že sme prakticky rástli spolu so stavebnými technológiami, postupmi a materiálmi, ktoré sa z roka na rok zlepšujú a prinášajú užívateľom stavieb viditeľnejšiu úsporu, rýchlejšiu návratnosť aj vyššiu kvalitu bývania. Máme prehľad o dostupných produktoch aj riešeniach na trhu, vďaka čomu vieme klientom navrhnúť to najlepšie, čo vzhľadom na ich konkrétne potreby a finančné možnosti segment stavebníctva v oblasti revitalizácie bytového fondu ponúka, či už ide o podmienky financovania alebo o nové materiály a technologické postupy pri obnove bytových domov.

Čo je aktuálne trendom revitalizácie bytových domov?

Okrem znižovania spotreby energie je to aj obnova stavieb, ktoré prešli revitalizáciou už pred 10 či 20 rokmi, no v súčasnosti už nevyhovujú aktuálnym požiadavkám energetickej hospodárnosti. Preto zabezpečujeme aj ošetrenie fasád, ktoré sú zaplesnené a zaprášené, či dodatočné zatepľovanie obvodových plášťov na domoch, ktoré dnes majú nedostatočné hrúbky tepelnej izolácie, prípadne vykazujú problémy v dôsledku nesprávnej alebo nedôslednej realizácie zateplenia.

Prečo je dôležité, aby si bytové spoločenstvá vybrali naozaj dobrého generálneho dodávateľa?

Požiadavky Európskej únie na energetickú hospodárnosť a ekológiu budov, ako aj súvisiace stavebné normy sa z roka na rok sprísňujú – menia sa hrúbky tepelných vrstiev, kladie sa čoraz väčší dôraz na kvalitu zatepľovacích systémov a ich vyhotovenie, na správne množstvá a používanie materiálov, ale aj na technologické prestávky, ktoré ovplyvňujú kvalitu realizácie pri mokrých procesoch. Nemenej podstatné je aj farebné stvárnenie domu, prispôsobenie jeho vzhľadu pamiatkovým zónam či celkovej urbanistickej koncepcii. Aj preto je kľúčové dobre si premyslieť, do akých rúk zveríte obnovu svojho bytového domu.

Prečo by mali obnovu zveriť práve vašej firme?

Naša spoločnosť disponuje všetkými oprávneniami a certifikátmi, a teda má odbornú a technickú spôsobilosť zabezpečiť kvalitnú komplexnú obnovu objektov. Výhodou sú aj naše vlastné prevádzkové a technické zariadenia, napríklad prepravu materiálu alebo výstavbu lešení. Po obhliadke nehnuteľnosti vypracúvame energetický audit domu s návrhom riešení a vyhodnotením predpokladaných úspor, zabezpečíme aj realizačnú projektovú dokumentáciu. Dokážeme klientom poskytnúť naozaj komplexné riešenie na kľúč vrátane financovania.

Celkový prepočet investičného zámeru, jeho celkovej úspory a návratnosti, je neoddeliteľným článkom našej činnosti. Vieme odporučiť najvhodnejší operačný program ŠFRB alebo inú formu štátnej dotácie, vďaka ktorým získajú obyvatelia domu zvýhodnené financovanie obnovy. Úzko však spolupracujeme aj s bankovými inštitúciami, čo nám umožňuje navrhnúť najvýhodnejší komerčný úver na financovanie investičného zámeru s čo najnižším splátkovým zaťažením jednotlivých obyvateľov domu. Samozrejme, problematika obnovy bytového domu je nesmierne zložitá, takže vždy uvítame osobné stretnutie s vlastníkmi bytov, na ktorom radi zodpovieme všetky ich otázky.