Menu

Stavebná činnosť

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, odborným znalostiam, dobrým vzťahom so subdodávateľmi či bohatému vlastnému technickému vybaveniu dokážeme pokryť komplexnú škálu stavebných činností a služieb, ktoré vedú k bezproblémovej a kvalitnej realizovanej obnove bytového domu:

1
Dodávka stavebného lešenia
2
Zabezpečenie vozidiel na prepravu materiálu
3
Demolačné a búracie práce
4
Konštrukčné, statické a sanačné úpravy a opravy obvodového plášťa pred zateplením
5
Zateplenie obvodového plášťa
6
Dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií
7
Výmena okien a dverí (PVC a AL) a riešenie vstupných priestorov
8
Inštalácia komunikačného systému a elektronických zámkov
9
Sanácie balkónov a lodžií, oprava hydroizolácií a keramických obkladových prvkov
10
Zhotovenie nových balkónov a lodžií
11
Opravy a dodávka nových zábradlí
12
Dodávka a montáž nových kopilitov
13
Rekonštrukcie a zateplenie plochých aj sedlových striech
14
Likvidácia azbestových strešných krytín
15
Komplexné elektromontáže, bleskozvody a revízne správy
16
Výmena a modernizácia výťahov
17
Rekonštrukcia a vyregulovanie celého vykurovacieho systému
18
Výmeny rozvodov teplej a studenej vody, požiarnych rozvodov a kanalizácie
19
Likvidácia azbestových stúpačiek
20
Montáž termických a fotovoltických solárnych systémov
21
Montáž klimatizačných jednotiek a vzduchotechnických zariadení
22
Zavádzanie tepelných čerpadiel
23
Realizácia vnútorných a vonkajších omietok a náterov
24
Zhotovenie keramických obkladových prvkov
25
Kamerový systém
26
Úprava chodníkov, výstavba plotov a zatrávnenie
27
Zhotovenie dodatočnej hydroizolácie proti vlhkosti, injektáže