Menu

Poradenstvo a odborná činnosť

V rámci našej odbornej činnosti a poradenských služieb zabezpečujeme merania a analýzy aktuálneho stavu vašich stavieb, vrátane statického posúdenia objektov, termovízie či energetického auditu.

Termovízia je veľmi dôležitý nástroj, ktorý dokáže zmapovať systémové poruchy a nedostatky stavby, predovšetkým však kritické miesta, ktorými z budovy uniká teplo a generuje tepelné straty, takzvané tepelné mosty. Na základe zistení potom pripravíme energetický audit, ktorého súčasťou je návrh riešení na zníženie energetickej náročnosti stavby. Na energetický audit potom nadväzuje technicko-ekonomická štúdia, ktorá hovorí o návratnosti investície do rekonštrukcie bytového domu, ako aj o predpokladaných výdajoch na tvorbu fondu opráv a údržby.

Súčasťou našej práce je vypracovanie potrebnej dokumentácie, ktorá je súčasťou schvaľovacích procesov, ako je vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu bytového domu.