Menu

Inžiniering

Naša spoločnosť má dvorný projektový tím, ktorý sa postará o zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie potrebnej na obnovu bytového domu. V duchu motta „všetko pod jednou strechou“ sa teda klientom dokážeme postarať aj o takéto náročné podklady.

Je veľmi dôležité, aby bola celá projektová dokumentácia vypracovaná kvalitne, pretože od nej závisí správny a bezpečný priebeh celej revitalizácie. Náš projektant vypočíta predbežný časový horizont rekonštrukcie, zaradí do plánu technologické prestávky, určí spôsob montáže či odkontrolovanie jednotlivých úsekov stavebným dozorom. Dobrý projekt vždy zohľadňuje predstavy vlastníkov, normy, predpisy a technologické postupy.

Súčasťou našich služieb je aj návrh farebného riešenia a vytvorenie vizualizácie, na základe ktorej si klienti môžu urobiť jasnú predstavu o tom, ako bude ich bytový dom po obnove vyzerať.