Menu

Bytový dom

Rok realizácie
Lokalita
Popis realizácie
- 2000 m2
- úprava obvodového plášťa zateplením
- celková revitaliziácia