Menu

Bytový dom

Rok realizácie
Lokalita
A. Bernoláka 440 Varín
zobraziť na mape
Popis realizácie
- zateplenie obvodového plášťa, podašie, klampiarenské konštrukcie, zámočnícke výrobky
- zateplenie sokla, osadenie drenáže, odvedenie dažďových vôd
- sanácia suterénneho muriva pomocou injektáže
- vstupné dvere, balkónové okná a dvere, pivničné okná a mriežky OM a OM2
- zateplenie podlahy povaly
- zateplenie stropov suterénu
- vyspravenie stien a podláh suterénu
- markíza nad vstupom
- prefabrikované balkóny
- vymurovanie pivničných stien, nové pivničné dvere
- elektroinštalácia / bleskozvod /
- slaboprúd
- výmena zdravotechniky
- vyregulovanie vykurovacej sústavy
- spevnená plocha