Menu

Obytný dom

Rok realizácie
Lokalita
Mudrochová 929/7,8,9 Rajec
zobraziť na mape
Popis realizácie
- zateplenie obvodového plášťa
- zateplenie sokla nad terénom
- zateplenie zadných vstupov
- zateplenie stropu suterénu
- zateplenie atiky a výťahových šácht
- oprava lodžií
- bleskozvod
- okapový chodník
- oprava zadného schodiska
- zvončekové tablá