Menu

Obytný dom

Rok realizácie
Lokalita
Popis realizácie
- 2600 m2
- úprava obvodového plášťa zateplením
- celková revitalizácia